Boliglånskalkulator for par (2 personer): Beregn deres lånebehov

Boliglånskalkulator for par

Gratis maler til samboerkontrakt


Skal du kjøpe bolig, er det greit å være to. Etter enorm prisvekst de siste årene, klarer de færreste å komme seg inn på boligmarkedet i de store byene uten hjelp fra andre. Derfor velger mange å kjøpe med en venn, et søsken eller en partner.

Det er ikke alltid like lett å bo sammen, og skal vi tro det meste av forskning gjort på området så krangler vi mest om husarbeid, utroskap og økonomi. De to første kan vi dessverre ikke hjelpe deg med, men bruk vår parkalkulator for å regne ut hvordan boligkjøpet vil se ut for dere, og snakk dere gjennom prosessen slik at dere unngår misforståelser og konflikter knyttet til økonomi senere.

Og husk! Skriv for all del samboerkontrakt. Lengre ned i teksten finner dere lenker til mange gratis maler til samboerkontrakter.

Ofte starter roten til de de økonomiske konfliktene før man flytter sammen, nemlig i planleggingsprosessen. Den vanligste feilen mange samboere gjør, er å ikke opprette samboerkontrakt. 9 av 10 nordmenn oppretter ikke en samboerkontrakt, og dette kan føre til store økonomiske konflikter, særlig ved brudd. Dette er spesielt kritisk i de tilfellene man kjøper bolig sammen, eller en part selger sin bolig og flytter inn hos den andre.

Når man ikke skriver samboerkontrakt

boligkalkulator par
Økonomiske utfordringer: Regn nøye og skriv kontrakt så unngår dere økonomiske konflikter.

Det klassiske scenarioet er at kvinnen ofte flytter inn hos mannen, og dersom hun eier bolig selges denne, og eventuelle penger til overs fra salget går med til felles forbruk eller oppussing, uten at hun blir kompensert med eierandel i boligen. Ved brudd vil hun stå på bar bakke, og har heller ikke fått nyte godt av prisveksten på boligen. Uavhengig av om man eier bolig fra før eller ikke, bør man sørge for å kjøpe seg inn i boligen til den man flytter sammen med om det er langsiktig perspektiv på samboerskapet.

Er man gift vil dette stille seg annerledes, men som samboer har man ingen rettigheter ved brudd. Dersom man er gift, men av ulike årsaker ikke skulle ønsker å dele halvparten ved skilsmisse, bør man også sørge for å kontraktsfeste dette. Mange nordmenn lever som samboere, men er ikke like flinke til å sikre seg.

De vanligste økonomiske konfliktene i samboerskap er knyttet til eiendom som nevnt i teksten så langt. I tillegg er det mange som ikke er klar over at man som samboere ikke arver hverandre. Har man felles barn vil man få noe, men dersom man ikke har felles barn vil man ikke arve noe som helst med mindre man har skrevet testament. Har man kjøpt bolig sammen og den ene dør, kan i praksis familien til den som har gått bort kreve at den gjenlevende samboeren flytter ut eller kjøpe ut delen til sin avdøde partner. Her kan man skrive kontrakt for å unngå å bli tvunget ut av hjemmet sitt på sine gamle dager.

Skriv samboerkontrakt

Når man skal kjøpe bolig sammen er det ikke sikkert at egenkapital, eierandel i boligen eller ønsket nedbetalingsplan er lik for begge parter. Da må man sette opp en kontrakt som spesifiserer alt dette slik at dersom et brudd skulle skje, så får man ikke økonomiske problemer i tillegg. Dette gjelder uansett hva slags forhold man har til den man kjøper sammen med. Ha alle papirer i orden, og skriv kontrakt!

Trenger dere hjelp med å sette opp kontrakten riktig og at eierandeler blir rett i forhold til egenkapital så kan de fleste banker hjelpe til med dette, spør gjerne hos den banken dere ender opp med lån hos.