Mellomfinansiering - illustrasjon

Få tilbud på mellomfinansiering

Kjøpe bolig før du selger? Da trenger du sannsynligvis mellomfinansiering.

Mellomfinansiering

Få tilbud om mellomfinansiering hvis du har kjøpt ny bolig, men ikke solgt den gamle.

Sitter du med to lån samtidig? Fyll ut skjemaet på denne siden og få flere tilbud på mellomfinansiering. Slik kan du enkelt sammenligne bankene og velge det beste tilbudet for deg. Tjenesten er både gratis og uforpliktende, så det er ingenting å vente på.

Få tilbud på mellomfinansiering

Hva er mellomfinansiering?

Mellomfinansiering er betegnelsen på finansieringen du trenger når du har kjøpt ny bolig før du har solgt den gamle, og dermed er nødt til å sitte på to lån samtidig. Det er vanlig at lånet kan fås både avdrags- og rentefritt i inntil 6 måneder.

Vær oppmerksom på at renten på mellomfinansiering er en del høyere enn på ordinære boliglån. Dette er fordi bankene anser risikoen for tap på slike lån som høyere enn vanlig boliglån. Bankene tar også hensyn til hvor lett omsettelig de antar boligen din er, før de bestemmer seg for om de i det hele tatt kan tilby deg mellomfinansieringslån.

For å unngå å overbetale er det fornuftig å innhente tilbud så tidlig som mulig. Det kan du gjøre her på Lån.no. Fyll inn skjemaet på denne siden, så får å få uforpliktende tilbud på mellomfinansiering.

Få tilbud på mellomfinansiering

Dette bør du tenke på om du skal ha mellomfinansiering

I en ideell verden ville alle solgt boligen før man kjøpte en ny, men for de aller fleste vil det være mest naturlig å vente med å selge boligen til man har kjøpt den nye, for å unngå å få tidspress med å finne seg et nytt sted å bo. Nettopp fordi de fleste ønsker å gjøre det på denne måten er behovet for mellomfinansiering tilstede.

Det er viktig å være klar over at det å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt innebærer en risiko. Det er derfor avgjørende at man forsøker å selge den gamle boligen så raskt som mulig etter at man har kjøpt den nye, for å minimere tiden man sitter på to dyre lån og to boliger. Prøv også å sette en lang overtakelsestid på den nye boligen og en kort på den gamle, for å kutte ned denne tiden så mye som mulig.

For å minske kostnaden er det fornuftig å sjekke vilkår utenom den banken du har brukskonto. Ved å bruke skjemaet på denne siden kan du enkelt og kostnandsfritt innhente tilbud.

Oppsummering

  • Mellomfinansiering gjør at du kan kjøpe ny bolig før du selger den gamle
  • Du kan få inntil 6 måneders rente- og avdragsfrihet
  • Hele lånet, inkludert renter og avdrag, nedbetales så snart du har solgt den gamle boligen.

Få tilbud på mellomfinansiering