Sammenlign båtlån uten sikkerhet

Båtlån uten sikkerhet

Båtlån uten sikkerhet

Få tilbud på båtlån uten krav til egenkapital og skipspant

Etter bil, er båt et av de vanligste objektene nordmenn finansierer gjennom lån uten sikkerhet.

Uansett hva slags fartøy du har i kikkerten—motorbåt, seilbåt, robåt, osv.—er det mulig å få dette lånefinansiert. Båtlån uten sikkerhet har ikke krav om skipspant, dermed er man ikke begrenset av hva man kan registere i Skipsregisteret NOR. Dette gjør det bl.a. lettere å kjøpe båt i utlandet.

Eneste alternativ for små båter og fullfinansiering

Om du skal kjøpe en båt under 7 meter og har under 35% egenkapital gis det ikke båtlån med skipspant. Dermed er båtlån uten sikkerhet den eneste måten å få lånefinansiert kjøpet av en slik båt.

Også ved kjøp av større båter er det ikke sikkert at man får innvilget et båtlån med sikkerhet i båten og dermed er et usikret lån et alternativ.

Usikrede lån har høyere rente enn båtlån med skipspant, siden långiver ikke har like stor sikkerhet for å få igjen pengene sine. Til gjengjeld er innvilgelsesmulighetene bedre, og prosessen med å få innvilget lån kortere og mindre komplisert, siden du ikke trenger dokumentasjon på båten.

Lån med sikkerhet i bolig: Et alternativ for noen

Husk at dersom du eier bolig og har betalt ned store deler av boliglånet, vil et rammelån gi lavere rente enn et usikret båtlån. Dette forutsetter at du har mer enn 40% egenkapital i boligen, så det er i all hovedsak et alternativ for eldre, veletablerte par.

Andre utvalgte tjenester fra Nettbureau