Båtlån - Sjømann på båt

Båtlån

Få lånetilbud til kjøp av båt med eller uten motor.

Om du drømmer om en båt med eller uten seil er det flere muligheter for å få finansiert dette, avhengig av din egen økonomiske situasjon.

Båtlån med skipspant

Om båten er på minst 7 meter (23 fot) kan du få tatt et båtlån med pant i båten (skipspant). Dette krever at båten er eller blir registrert i Skipsregisteret NOR med eget kjennemerke og ikke har andre heftelser.

Et båtlån med skipspant har vanligvis vesentlig bedre rente enn et båtlån uten sikkerhet. Du kan få opptil 100% finansiering gjennom et slikt lån, men får vanligvis bedre betingelser om du stiller med minst 20% egenkapital. Det fordrer også at du ikke har for mye annen gjeld.

Om du ønsker tilbud på et slikt båtlån kan du fylle inn skjemaet på denne siden her på Lån.no.

Få tilbud på båtlån

Båtlån uten skipspant

Skal du kjøpe båt under 7 meter (23 fot), kan den ikke registeres i Skipsregisteret NOR og du vil ikke få skipspant i båten. Det vil derfor være krav om minst 35% egenkapital ved kjøp av slike båter. En båt under 7 meter bør registeres i RS småbåtsregisteret

.

Om du ønsker tilbud på et slikt båtlån kan du fylle inn skjemaet her på Lån.no.

Båtlån med sikkerhet i bolig

Dersom du har nedbetalt store deler av boliglånet kan du finansiere båtkjøpet gjennom et flexilån med sikkerhet i boligen.

Dette er en god mulighet til å få lån til båt med en svært lav rente, og gir deg definitivt det billigste båtlånet. Men dette er kun mulig dersom gjenværende boliglån pluss båtlån totalt utgjør maksimalt 60% av boligens lånetakst. Det er med andre ord forbeholdt godt etablerte personer med mye egenkapital i bolig.

Om du tror du kvalifiserer til et slikt lån, kan du søke om det her.

Båtlån uten sikkerhet

Den siste muligheten er å ta opp et båtlån uten sikkerhet.

Dette er den raskeste og enkleste måten å få innvilget et båtlån, men samtidig den med høyest rente, ettersom banken ikke har pant i hverken båt eller bolig.

Om du ønsker uforpliktende tilbud på denne typen båtlån kan du gjøre det her.

Få tilbud på båtlån