Seniorlån

Seniorlån

Lån for deg på 60+ med oppsparte midler i bolig

Seniorlån – også kalt pensjonistlån – er et lån med sikkerhet i bolig som lar deg ta ut enten et engangsbeløp eller en månedlig sum for å spe på pensjonen. Hvor mye du kan låne avhenger av din alder, samt boligens verdi og beliggenhet.

Vurderer du å søke seniorlån, kan du fylle ut skjemaet på denne siden. Da vil flere banker ta kontakt og gi deg sine beste tilbud. Du kan velge fritt om du vil takke ja til et av dem eller ikke, og tjenesten er helt gratis.

Få tilbud på seniorlån

Seniorlån eller Rammelån? Fordeler og ulemper

Ved første øyekast kan seniorlån og rammelån/flexilån se ganske like ut. Begge deler er lån med sikkerhet i en bolig man allerede eier.

Den største forskjellen på seniorlån og rammelån er at du med et seniorlån ikke trenger å bekymre deg for tilbakebetalingen og er garantert å få bo i boligen så lenge helsa holder, uavhengig av hvor lenge du lever og hvordan rentemarkedet og boligprisene utvikler seg. Denne forsikringen betaler man for i form av en noe høyere rente.

Seniorlån Rammelån
Ingen krav til inntekt Inntektskrav tilsvarende et boliglån
Betaler ingen renter/avdrag før utflytting/død Betaler rente fortløpende, avdrag ved forfall
Banken tar risikoen for levealder og boligpris Låntager tar risikoen for levealder og boligpris
Høyere rente Lavere rente
Maksimalt lån: 49 % av boligverdi Maksimalt lån: 60 % av boligverdi
Minimumsalder: 60 år Ingen aldersbegrensning
Kan ikke kombineres med annet boliglån Kan kombineres med annet boliglån, innenfor låneramme

Hvem passer seniorlån for?

Seniorlån passer best for pensjonister med lav inntekt. Man kan sette opp månedlige utbetalinger som sper på pensjonen og øker livskvaliteten uten at det går ut over nattesøvnen, siden man ikke risikerer å låne seg «fra gård og grunn».

Rammelån fungerer best for eldre som fremdeles har en del inntekt, men trenger et større engangsbeløp til å for eksempel oppgradere boligen, hjelpe neste generasjon med et forskudd på arv, eller tilsvarende, som deretter betales tilbake mens man bor i boligen. Dette gir lavere lånekostnader, men fordrer at man har kontroll på at man kan betjene lånet.

Få tilbud på seniorlån