Forbrukslån rente utregning

Rente på forbrukslån

Alle som ønsker å ta opp et forbrukslån vil ha så lav rente som mulig. Bankene opererer ofte med et tall som angir bankens beste rente, og i realiteten er det nokså få som blir tilbudt denne renten. Bare de med den aller beste kredittvurdering vil kunne få bankens beste rente mens de aller fleste andre må nøye seg med en rente som ligger opp mot 3-8% høyere enn bankens beste rente. * Grunnen til at bankene ikke kan tilby sin beste rente til alle er at det er større risiko for at en person med dårlig økonomi får betalingsproblemer slik at banken ikke får tilbake alle pengene sine, eller må bruke ressurser på pengeinnkreving. Renten som oppgis i vår tabell er imidlertid bankens representative rente, noe som gir et bedre inntrykk av hva de faktisk tilbyr gjennomsnittskundene sine.

Noen banker har fastsatt rente

De fleste bankene setter renten etter en individuell kredittsjekk av hver enkelt kunde. Noen kredittbanker opererer imidlertid med en fast rente for alle som får innvilget forbrukslånet hos dem. Denne renten er ofte på høyde med de andre bankenes gjennomsnittlige utlånsrente, og det stilles ofte noe høyere krav til inntekt for å få innvilget disse lånene. Det kan være noe forvirrende at et forbrukslån som virker å ha lav effektiv rente i realiteten ikke kommer noe bedre ut enn andre lån når du får et lånetilbud og det er i alle fall verdt å være oppmerksom på at renten mange banker reklamerer med ikke nødvendigvis er den renten du blir tilbudt. Du bør uansett undersøke hvilken rente du kan få hos flere banker før du gyver løs på det første forbrukslånet du får innvilget.

Husk å skille mellom nominell og effektiv rente

Når du sammenligner forbrukslån må du huske å skille mellom effektiv rente og nominell rente. Nominell rente er den renten som ligger til grunn for å beregne effektiv rente og er alltid lavere enn den effektive renten. Effektiv rente inneholder avdragsgebyrer, etableringsgebyrer og rentesrente, og vil derfor være høyere enn den nominelle renten. Husk også at den effektive renten blir lavere jo flere år du strekker nedbetalingen fordi etableringsgebyrer og avdrag da utgjør en mindre del av din samlede innbetaling enn hvis du strekker lånet over kort tid. Det siste betyr egentlig ikke så mye i praksis annet enn at du kan bli lurt av en bank som tilbyr en lavere effektiv rente fordi de har stukket nedbetalingen over lang tid. Strekker du nedbetalingen over lang tid vil selvsagt den samlede rentekostnaden din bli mye høyere enn hvis du betaler ned raskt, selv om den effektive renten pr. år er lavere.

Ikke bli lurt

Hvis en bank prøver å lure deg ved å oppgi rente pr. måned slik at den høres gunstig ut, må du huske å multiplisere dette tallet med 12 for å finne den årlige renten. Det er mest vanlig å oppgi den årlige renten, og det er det du finner i tabellen vår på forsiden.

* Basert på tall fra de bankene som oppgir gjennomsnittlig utlånsrente.

Andre utvalgte tjenester fra Nettbureau