medlåntaker
Mangler du økonomisk sikkerhet, kan en medlåntaker gjøre det mulig å få lån.

Medlåntaker eller kausjonist?

Medlåntaker er ansvarlig sammen med hovedlåntaker til hele lånet er nedbetalt, i motsetning til en kausjonist som kan velge å garantere for deler av lånet.

Bilde av Siglinde Lunde

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 28.08.2020
Fakta

Medlåntaker og kausjonist

Medlåntaker = solidarisk ansvar

Kausjonist = subsidiært ansvar

Medlåntaker er ansvarlig til hele lånet er nedbetalt

Kausjonist kan garantere for deler av lånet

Tenk dere godt om før dere inngår en avtale!

Medlåntaker og kausjonist er to begrep som ofte blandes sammen, både av fagfolk og andre. Faktisk skiller viktige juridiske forskjeller mellom de to, men dette til tross er det ikke uvanlig at banken heller ikke har orden i begrepsskuffen i denne sammenheng. Her får du en enkel forklaring.

Stiller sikkerhet for lånet

Når du skal ta opp et lån i banken, vil banken gjøre en vurdering av din personlige økonomiske situasjon. Her vil de se på inntekt, gjeld, betjeningsevne, egenkapital og eiendeler.

Noen ganger vil banken mene at du ikke har nok økonomisk sikkerhet for å kunne få så mye lån som du ønsker. Det kan hende du har for lav inntekt, for lite egenkapital eller for mye gjeld. Da kan du få en annen person til å stille med sikkerhet for det du selv mangler, slik at banken likevel kan gi deg lånet.

Bruk vår boliglånskalkulator for å beregne hvor mye du kan få i boliglån, hvor mye det vil koste deg og hvor lang tid du behøver for å nedbetale lånet. Du kan også sjekke hvor stort lån du kan ha ut fra hvor mye du har råd til å betale per måned.

Hvordan en person stiller sikkerhet for deg kan variere, og de to hovedalternativene er enten å være kausjonist eller medlåntaker. Det er stor forskjell på de to ansvarsformene, så vær sikker på hvor mye ansvar du vil ha før du velger å stille med sikkerhet for andre.

Medlåntaker

Medlåntaker har ansvar på et høyere nivå enn kausjonisten. En medlåntaker er solidarisk ansvarlig for lånet. Solidarisk ansvar er et juridisk begrep som betyr at ansvaret er delt likt mellom hovedlåntaker og medlåntaker. Solidaransvar er den ansvarsformen som gir mest sikkerhet for banken.

Lurer du på hvor mye dere kan låne tilsammen? Prøv vår lånekalkulator for par. Her kan dere enkelt fylle ut deres tall og finne ut hvor mye dere kan lån og hva det vil koste dere, selv om dere har ulike egenkapital.

Begge parter er ansvarlige for at lånet blir betalt i henhold til avtalen, og medlåntaker vil være ansvarlig for hele lånet, helt til det er fullstendig nedbetalt. I motsetning kan kausjonisten velge å være ansvarlig for deler av lånet, og vil ikke bli stilt til ansvar før lånet misligholdes. Og mens kausjonisten kan løses ut av ansvaret om boligverdien stiger og lånet gradvis nedbetales, er medlåntaker ansvarlig helt til lånet er fullstendig nedbetalt.

medlåntaker
Boliglån: Svært mange unge førstegangskjøpere er avhengig av kausjonist eller medlåntaker for å få boliglån.

Kausjonist

En kausjonist vil alltid være subsidiært ansvarlig. Subsidiært ansvar er et annet juridisk begrep, og betyr at dette ansvaret kun inntreffer dersom hovedansvaret faller fra. Altså, hovedlåntaker har alt ansvar for lånet, og kausjonist blir kun ansvarlig dersom hovedlåntaker ikke tar ansvar og betaler i henhold til avtale.

En kausjonist kan velge om hun eller han vil kausjonere for hele lånet, eller deler av lånet. I tillegg er det to juridiske kausjonsformer som de fleste ikke er klar over: selvskyldnerkausjon og simpel kausjon.

Les mer om hvordan du kan spare tusenvis av kroner på boliglånet her.

Selvskyldnerkausjon er den vanligste formen, og med god grunn. Her har banken rett til å gå rett på kausjonisten dersom hovedlåntaker ikke betaler etter avtale ved forfall. Denne kausjonsformen gir banken mest sikkerhet, og er derfor den foretrukne kausjonsformen blant bankene.

Simpel kausjon stiller strengere krav til banken om å prøve å få hovedlåntaker til å betale før de kan stille kausjonisten til økonomisk ansvar. I praksis betyr det at kausjonisten garanterer for låntakers betalingsevne, men har mindre økonomisk ansvar. Derfor vil de fleste banker ønske mer sikkerhet fra kausjonisten.

Er det lurt å ha med en kausjonist når man skal ta opp lån? Les om fordeler og ulemper her.

Dersom boligverdien øker, og lånet nedbetales, vil man etter hvert kunne løse kausjonisten fra sitt kausjonsansvar når hovedlåntaker oppfyller bankens krav til sikkerhet.

Tenk dere godt om

Det er vesentlige forskjeller på kausjonist og medlåntaker, og jo høyere lån og mindre sikkerhet du har, jo mer sikkerhet vil banken ønske i form av kausjon eller en medlåntaker. Dersom du vurderer å stille som kausjonist eller medlåntaker, eller vurderer å spørre noen om å stille dette ansvaret for det, bør du sette deg nøye inn i dette på forhånd.

Her er det ikke et enkelt svar på hva som er best, men en rekke fordeler, ulemper og fallgruver man bør være klar over før man inngår en slik avtale.