Lån til bolig, bil eller andre ting.

Hvor mye kan jeg låne?

Låneevne, egenkapital, sikkerhet og lånetype påvirker hvor mye du kan låne. Les hvordan bankene vurderer lånesøknader til blant annet bolig, bil og båt.

Bilde av Siglinde Lunde

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 19.08.2020

Slik vurderes lånesøknaden din

Hvor mye du kan få i lån blir vurdert individuelt. Banken forholder seg blant annet til noen generelle regler for utlån når de ser på lånesøknaden din:

  • Låneevne – hvor høye inntekter, hvor mye gjeld og hvor mange kostnader du har – bestemmer i stor grad hvor stort lån du kan få.
  • Hvor stor egenkapital du har spart opp vil også påvirke maksimal lånesum direkte.
  • Hvilken grad av sikkerhet du kan stille for et lån – for eksempel sikkerhet i bolig – påvirker lånerammen du kan få.
Innhold

Utover dette vil banken, ved hjelp av en kredittvurdering av deg, sjekke om din økonomi er god nok til å betjene lånet. På bakgrunn av kredittvurderingen kan lånesøknaden bli avslått.

Felles for de fleste banker er for eksempel at du ikke kan ha betalingsanmerkninger.

Type lån påvirker også hvor mye du kan låne

Hvilket type lån du søker avgjør også hvor stor lånesum du kan få. I tillegg til de generelle lånereglene nevnt over, har bankene noen mer spesifikke regler de forholder seg til når de vurderer ulike typer lån. Under går vi gjennom hvordan bankene vurderer forskjellige typer lånesøknader.

Så mye kan du låne til bolig

Det maksimale beløpet man kan få i boliglån er i utgangspunktet:

  • Inntil fem ganger inntekt (før skatt)
  • Inntil 85 % av kjøpssum, eller inntil 60 % for sekundærbolig i Oslo. De resterende prosentene, henholdsvis 15 % og 40 %, må du ha i egenkapital.

Det maksimale lånebeløpet bestemmes av hvilken av de to grensene man når først.

Fritidsbolig
Fritidsbolig: Skal du kjøpe bolig i Oslo er det egne krav til egenkapital for kjøp av sekundærboliger.

Eksempel: Per og Kari har en samlet inntekt på 1 000 000 kroner (før skatt). Ut fra maksgrensen på inntekt kan de altså i teorien låne opptil 5 000 000 kroner. Siden lånet maksimalt kan utgjøre 85 % av boligverdien kan de kjøpe en bolig på maksimum 5,88 millioner kroner og ha resten av pengene i egenkapital.

Hvis de har bare 300 000 kroner i egenkapital, vil de maksimalt kunne låne til en bolig verdt 2 000 000 kroner, siden de da har nådd taket på 85 % belåning.

Motsatt: Om de har spart opp 1 500 000 kroner kan de fortsatt se langt etter en enebolig til 10 000 000, selv om de har 15 % egenkapital. Da stanger de nemlig i inntektsgrensa på 5 000 000 kroner og må nøye seg med noe på maksimalt 6,5 millioner.

Andre lån trekkes fra

Vær oppmerksom på at din totale husholdningsgjeld ikke kan overstige 5 ganger din totale husholdningsinntekt (før skatt). Eventuelt andre lån du har fra før vil trekkes derfor direkte fra summen du kan låne til bolig.

Vi kan igjen se på det første låneeksempelet hvor Per og Kari kunne låne 5 millioner kroner: Hvis Kari har 300 000 kroner i studielån i tillegg, trekkes dette fra lånesummen. Det betyr at de maks kan få 4,7 millioner i boliglån.

Må tåle 5 % renteøkning

Banken vil ellers vurdere om økonomien din tåler en 5 prosents renteøkning, basert på et budsjett banken setter opp over din økonomi.

Bruk vår boliglånskalkulator for å beregne hvor mye du kan få i boliglån. Du kan også sjekke hvor stort lån du kan ha ut fra hvor mye du har råd til å betale per måned.

Kan gjøres unntak

Bankene har mulighet til å fravike både inntekts- og egenkapitalkravet for inntil 10 % av sine totale utlån. Dette gjøres i så fall som oftest for inntektskravet.

Samtidig står banken fritt til å ikke gi deg den absolutte maksimalen. Det er opp til en samlet risikovurdering som inkluderer din betalingsevne og -vilje. Sjansen er i hvert fall stor for at man ikke får bankens beste rente om man nærmer seg grensen for hva som er forsvarlig å låne.

Så mye kan du låne til bil

I hovedsak er det tre ulike måter å ta opp et billån på. For å få billån må man være over 18 år, ikke ha betalingsanmerkninger og være bosatt i Norge.

Lån til bil kjøp
Funnet drømmebilen? Vær sikker på at du søker om den gunstigste finansieringen du kan få.

1) Billån med full kaskoforsikring

Hvis du skal ta opp et billån med fullkaskoforsikring er det ingen formell øvre grense for hvor mye du kan låne. Dette kommer an på din inntekt og formue og hvor mye banken tror du kan tåle å betale i lån. For å få en relativt god rente bør du ha minst 35 % egenkapital.

Bruk vår billånskalkulator for å beregne hvor mye du kan få i billån, hvor mye det vil koste deg og hvor lang tid du behøver for å nedbetale lånet.

Dette lånet gir deg lavest rente, ettersom bilen er forsikret uansett hvem som har skyld i ulykken. På den måten vil det alltid være noe verdi i bilen selv om den blir totalvraket, og dette gir banken sikkerhet, slik at renten på lånet blir lavere.

2) Billån uten kaskoforsikring

Hvis du ikke ønsker å betale fullkasko kan du få et kaskofritt billån, men dette har en øvre grense på 100 000 kr i lånebeløp og krav om minst 10 % egenkapital. Om du har 10 000 kr å spytte inn selv, kan du altså kjøpe en bil til maksimalt 110 000 kr med et slikt lån.

Med et slikt billån blir renten noe høyere, nettopp fordi den ikke er forsikret i alle tilfeller. Det betyr at bilen har en lavere panteverdi for banken og risikoen blir ansett som høyere.

3) Billån uten sikkerhet

Et tredje alternativ er lån uten sikkerhet. Da er det ikke noe formelt egenkapitalkrav og hvor mye du kan låne er basert utelukkende på en vurdering av din betalingsevne og -vilje.

Maksimal låneramme for et slikt lån er vanligvis 500 000 kroner, men de færreste får et så stort lån. Prisen du betaler for null krav om egenkapital er en høyere rente.

Du kan lese mer om bilfinansiering her, eller søke om de ulike billånene her.

Så mye kan du låne til andre kjøretøy og fartøy

MC, båt, caravan og lignende følger stort sett reglene for bil over, selv om renten på lån med sikkerhet i objektet gjerne er noe høyere enn for vanlige billån og derfor kan bety at banken innvilger et lavere totalbeløp.

Så mye kan du låne til andre ting

1) Med sikkerhet i bolig

Om du kan stille nok sikkerhet i eiendom kan du låne til hva du vil med en relativt gunstig rente.

Gjennom et såkalt rammelån, også kalt fleksilån eller boligkreditt, kan personer som har spart opp betydelig egenkapital i bolig ta opp et lån der denne egenkapitalen brukes som sikkerhet for banken. På den måten kan man oppnå meget god rente, i nærheten av det man kan få når man tar opp et vanlig boliglån.

Forskjellen på et boliglån og et rammelån er at man med et rammelån står fritt til å benytte pengene på det man vil; det er ikke låst til et konkret boligkjøp. I stedet har man en fleksibel låneramme som kan benyttes til å f.eks. låne til bil, hytte, båt, eller noe helt annet, alt ettersom hva man har behov for penger til.

Forbrukslån
Reiselysten? Lån uten sikkerhet kan brukes på f.eks. en reise du alltid har drømt om, men det er lurt å finne ut mer om hvilke alternativer du har. Kan du ta opp et rammelån i stedet?

Hvor mye kan man få i rammelån?

Nye regler gjør at man taket for rammelån er satt ved 60 prosent av boligens verdi. Dette innebærer at summen av rammelån og eventuelt gjenværende boliglån ikke kan overstige denne brøken.

Eksempel: Per og Kari har en bolig verdt 7 millioner kroner. De har et gjenværende boliglån på 2 millioner kroner. 60 prosent av 7 millioner er 4,2 millioner. Dermed kan de maksimalt få 4,2 - 2 = 2,2 millioner i rammelån.

2) Uten sikkerhet i bolig

Dersom du ikke kan stille sikkerhet i bolig/eiendom, og det du skal bruke pengene på ikke egner seg til å stå som sikkerhet (i bankens øyne), er alternativet å ta opp et usikret lån – også kalt forbrukslån. Dette gjelder f.eks. et kjøretøy med kun ansvarsforsikring, inventar til bolig, oppussing, opplevelser, etc.

For å få usikret lån må du ha inntekt, være over 18 år, ikke ha betalingsanmerkninger, og ha bodd i Norge i minst 3 år. Lånerammen du kan få innvilget her er vanskelig å si noe definitivt om, siden hver bank da gjør seg opp sin egen vurdering av din betalingsevne og -vilje.

Har du høy og sikker inntekt, lite annen gjeld og god betalingshistorikk vil du kunne få en betydelig høyere låneramme og lavere rente enn om du har lav og usikker inntekt, mye annen gjeld og dårlig betalingshistorikk. Bankenes risikomodeller tar inn mange ulike faktorer, fra utdanningsnivå til eventuelle medkausjonister og deres økonomiske situasjon.

De fleste banker som gir usikrede lån opererer med et makstak på 500.000 kr i lån. Har du gjennomsnittlig inntekt og formue vil du imidlertid sjelden kunne få utbetalt fullt så mye.

Siste utvei

Vi anbefaler at du først ser om du kan få et lån med lavere rente før du vurderer et usikret lån. Det kan være smart å se om man kan ta grep for å oppfylle kravene for sikrede lån først og vurdere om man kan vente og heller spare opp pengene som behøves.

Et naturlig unntak er om du allerede har dyr gjeld, for eksempel fra kredittkort, i gråmarkedet (fra privatpersoner) eller lignende. Da kan det være lurt å refinansiere dette i et usikret lån med lavere rente først som sist.

Så mye kan du få i studielån

Studielån er et litt komplekst tema, så vi har skrevet en egen artikkel om det.

Du kan lese mer om alle typer lån her.

Få en best mulig låneavtale

Få tilbud fra flere tilbydere. Tjenesten er helt uforpliktende, og du står fritt til å velge et av tilbudene eller ikke.

Boliglån Billån Forbrukslån Refinansiering