Kvinne som bekymret leser brev
Får du et brev om at du vil bli trukket i lønn er det viktig å sjekke at alle opplysningene om deg stemmer. Åpne derfor alltid brev fra Namsfogden eller Namsmannen.

Hva er Namsfogden?

Hva skjer når du ikke har betalt regninger i tide og saken ender hos Namsfogden?

Bilde av Nora Geard Nygaard

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Publisert: 26.08.2020
Fakta

I hvilke tilfeller får du betalingsanmerkning?

 1. Når det er registrert et lønns-/trygdetrekk på deg.
 2. Når det er registrert utleggspant i eiendom, konto eller verdipapirer.
 3. Når du har rettslig eller tvunget gjeldsordning.
 4. Når du er registrert personlig konkurs.

Kilde: Statens innkrevingssentral.

Vis mer

Namsmyndighet er «den offentlige myndighet som forestår tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av privatrettslige og offentligrettslige krav etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven og tvisteloven», ifølge Store Norske Leksikon. Med andre ord er det denne myndighet som griper inn i saker som må løses med tvang.

Namsmannen hører til under politi- og lensmannsetaten, og i et lensmannsdistrikt er lensmannen også Namsmann. I større byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er det opprettet egne Namsfogddistrikter, der Namsfogden er Namsmann.

En Namsmann behandler saker som går under utleggsforretninger, tvangssalg av løsøre, verdipapirer, fondsaktiver og enkle pengekrav, samt saker om tvangsfravikelse av fast eiendom, med andre ord utkastelse. Namsmannen kan også bli pålagt av Tingretten å holde tvangsauksjon.

Tvangstrekk i lønn

Har du gjeld du ikke klarer å betale tilbake kan saken i ytterste konsekvens ende hos Namsfogden. Dette vil skje etter at saken har gått til inkasso, men regningene fortsatt ikke er betalt. Namsmannen eller Namsfogden kan dermed tvangstrekke deg i lønn eller trygd for å få innbetalt gjelden du skylder. Beløpet som skal kreves inn blir regnet ut ved trekke utgifter og livsopphold fra inntekter.

Les også: Hva gjør du om du havner i gjeldsknipe?

I forkant vil du få tilsendt et brev, et varsel om utleggsforretning, som informerer deg om at du blir vurdert tvangstrukket. Det er viktig å åpne dette brevet for å sjekke at beløpene stemmer. Dersom det ikke er nok igjen til livsopphold, vil det ikke bli satt i gang trekk. I henhold til tvangsfullbyrdelsesloven kan tvangsfullbyrdelse skje to uker etter at skriftlig varsel er sendt.


Artikkelserie: Alt om refinansiering

Lurer du på noe om refinansiering? Få svar på det du lurer på i vår artikkelserie om temaet.

 1. Alt du trenger å vite om refinansiering
 2. Refinansiere boliglån: 3 alternativ
 3. Refinansiering av dyre smålån og kredittkortgjeld
 4. Lån med betalingsanmerkning
 5. Dette må du gjøre hvis du får betalingsproblemer
 6. Sju tips som hjelper deg med å frigjøre kapital til å nedbetale lån
 7. Hva er Namsfogden?

Betalingsanmerkning

Dersom saken går så langt at du blir tvangstrukket vil du etter hvert få en betalingsanmerkning, som viser at du er registrert som en dårlig betaler. En betalingsanmerkning vil gjøre det vanskelig å få nye lån, kreditter og abonnement.

Les også: Lån med betalingsanmerkning

Gjeldsordning

Om du får problemer med å betale gjelden din kan du søke om en offentlig gjeldsordning gjennom Namsmannen eller Namsfogden. En gjeldsordning skal gi privatpersoner med alvorlige gjeldsproblemer anledning til å få kontroll over sin egen økonomi. Avtalen er mellom deg og kreditorene, og avtaler hvordan du kan betale mest mulig av gjelden i en gitt tidsperiode, normalt 5 år, mot å få slettet restgjelden.

Namsmannen vil på bakgrunn av opplysninger fra deg lage et budsjett som skal følges i den gitte gjeldsordningsperioden. Gjeldsordningen vil bli registrert i Løsøreregisteret, og dette har samme funksjon som en ordinær betalingsanmerkning. Når du har gjort opp for deg vil betalingsanmerkningen strykes. Den vil også bli foreldet etter fire år, og vil slettes fra registrene til kredittvurderingsbyråene.