Bolig Oslo
Stadig økende boligpriser gjør at flere føler de må tenke utenfor boksen for å komme seg inn på markedet.

Ta opp forbrukslån for å investere i BSU-sparing?

Temaet BSU-sparing og forbrukslån har blitt nevnt i ulike nettaviser. Siden man kan spare inntil 25 000 kr i året på BSU-konto med god rente og 20% av sparesummen i skattefradrag, vil det kunne tenke seg at det lønner seg å ta opp forbrukslån for å sette penger inn på BSU-kontoen.

Regnestykket

Du kan maksimalt få 5 000 kr i skattfradrag i året hvis du sparer maksimalbeløpet på BSU-kontoen. Skattefradraget kommer i tillegg til markedsledende sparerenter på de aller fleste BSU-konti. Hvis man tar utgangspunkt i et forbrukslån til enhver tid vil ha 10% høyere nominell rente enn sparerenten på en BSU-konto, og at etableringsgebyret for å opprette forbrukslånet er på 1 000 kr, ville du måtte betale ca. 2 450 kr i årlige rentekostnader på et forbrukslån på 25 000 kr. Skattefradraget på gjeldsrenter er 23% (2018) , og skatt på renteinntekter er 25%. Den reelle merkostnaden på å ha forbrukslånet ville dermed vært på ca. 2500 kr. Du ville altså tapt ca. 2500 kr/år ved å ta opp et forbrukslån på 25 000 kr for å plassere pengene på en BSU-konto hvis du ikke fikk 5 000 kr i skattefradrag ved full sparing i løpet av ett år.

Men med skattefradraget vil du altså kunne tjene 5 000 kr - 2 500 kr = 2 500 kr i året på å ta opp et forbrukslån, sette pengene på BSU-konto og nedbetale samme forbrukslån i løpet av ett år. Men, hvis du bruker lengre tid på å nedbetale forbrukslånet vil du fort gå i minus. Bruker du tre år på nedbetalingen er du allerede på minussiden. Da vil rentene på forbrukslånet ha spist opp hele fortjenesten, og du vil tape penger. Det er også individuelt hva slags rente du får på forbrukslånet ditt, og det er viktig å regne eksakt på renten du blir tilbudt før du kaster deg ut i dette.

Oppsummering

Hvis du har en BSU-konto og ikke har nok penger til å sette inn de 25 000 kronene du gjerne skulle gjort, kan det være smart å ta opp et forbrukslån eller bruke et kredittkort til å sette inn maksimalbeløpet. Men du bør så fort som mulig nedbetale hele lånet, og regne ut hvor raskt du må nedbetale for ikke å tape penger.

Er man disiplinert kan regnestykket bli riktig hyggelig. For eksempel kan studenter bruke mye av studielånet i januar til å betale ned gjelden slik at renteutgiftene på forbrukslånet blir minimale. Jo tidligere man nedbetaler, jo mer overskudd vil du gå med.

Obs!

Husk at du må ha en skattbar inntekt for å dra nytte av skattefradraget BSU-sparing gir. Særlig studenter som ikke jobber nok til å komme over frikortgrensen bør være oppmerksomme på dette. Hvis du ikke betaler minst 5 000 kr i skatt i løpet av det året du setter inn penger på BSU-kontoen, vil du ikke få fullt utbytte av din BSU-sparing. Skatter du f.eks. bare 2 000 kr i løpet av ett år vil du kun få 2 000 kr skattefradrag til tross for at du sparer fullt beløp (25 000 kr) på din BSU-konto.

Andre utvalgte tjenester fra Nettbureau